2024. január 27.
olvasási idő: 5 perc

Változás a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások bevallási gyakoriságában

2024.01.01-től az 1995. évi CXVII. törvény 69. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások után fizetendő közterheket a kifizetőnek – eltérő rendelkezés hiányában – a juttatás hónapját magában foglaló negyedév kötelezettségeként kell bevallani a 2408-as bevalláson. 

 

A hivatkozott jogszabályi rész:

"A közterheket a kifizetőnek – eltérő rendelkezés hiányában –

a) a juttatás hónapját magában foglaló negyedév kötelezettségeként;

b) a 70. § (5) bekezdése szerint (egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány) adókötelezettség alá eső érték után az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására előírt időpontot követően az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként;

c) a 70. § (7) bekezdése szerinti (SZÉP kártya rekreációs keretösszeget meghaladóan adott juttatások) esetben az ott említett meghaladó rész után a juttatás hónapja kötelezettségeként;

d) az a) ponttól eltérően, ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli juttatások együttes értéke az éves rekreációs keretösszeget meghaladja, a meghaladó rész után a jogviszony megszűnésekor, a megszűnés hónapja kötelezettségeként, a meghaladó rész után béren kívüli juttatásként már teljesített közteher beszámításával

kell megállapítania és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania és megfizetnie."

1995. évi CXVII. törvény 69. § (5) bekezdés a) pont

2023. évi LIX. törvény 19.§

 

A netinas.hu rendszerében az Egyéb nyilvántartások / Béren kívüli juttatások menüpont alatt továbbra is havi bontásban szerepelnek a juttatások összesítő listái, mivel továbbra is havi bevallásban kell bevallani a juttatások utáni adót, ezért az adott negyedév utolsó hónapján (Március, Június, Szeptember, December) kell gyűjteni a negyedéves juttatási értékeket.