2024. február 20.
olvasási idő: 20 perc

Számviteli politika változás 2024

Közeleg a számviteli politika módosítás határideje – 2024.03.30.

2023 év közben és 2024.01.01-től a számviteli törvényben számos módosítás lépett életbe.

2023.07.24-től, 2023.12.01-től, 2023.1231-től és 2024.01.01-től több ponton módosult a számviteli törvény. Ennek megfelelően a változásokat 2024.03.30-ig legkésőbb át kell vezetni a számviteli politikában. Most olyan változások is vannak, melyek a számviteli politikát is érintik.

Csak a változásokat is ki lehet emelni, abból egy jegyzőkönyvet készíteni, és aláíratni a képviseletre jogosult személlyel. De ne feledjék, ha olyan változások is vannak, melyek a számviteli politikát is érintik, akkor a számviteli törvény előírja (2000. évi C törvény 14.§ (11)), hogy a változást át kell vezetni a teljes dokumentum rendszeren keresztül is, azaz a teljes dokumentumot elő kell állítani, az aláírásra jogosulttal hitelesíttetni kell.

 

A változással érintett területek:

2000. évi C törvény 2023.07.24-től hatályba lépő kiemelt változásai:

Határokon átnyúló átalakulás

Tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló átalakulása, egyesülése, szétválása (átalakulás)

A számviteli szolgáltatáson belül a könyvviteli szolgáltatás módosítása

Könyvviteli szolgáltatás regisztrációt érintő értékhatárának módosulása

Kiadványok kreditpont-minősítése

 

2000. évi C törvény 2023.12.01-től hatályba lépő kiemelt változásai:

Változás a könyvvizsgálatban

 

2000. évi C törvény 2023.12.31-től hatályba lépő kiemelt változásai:

Bevezetésre került a globális minimumadó. Ezzel kapcsolatban elfogadásra került a 2023. évi LXXXIII. törvény. (Vigyázat, változott a mérleg és eredménykimutatás struktúra!)

 

2000. évi C törvény 2024.01.01-től hatályba lépő kiemelt változásai:

A fenntarthatósági jelentés

Változott az igénybe vett szolgáltatás fogalma

Változott a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló választási értékhatára

Bővült az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok fogalma

Az egyéb követelések tartalmának bővítése

Módosítás az eredménytartalék növekedéseként elszámolandó tételeknél

Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke bővült a visszaváltási díjjal

Leválás számviteli előírása

Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételek bővülése

Anyagköltség és az eladott áruk beszerzési értékének fogalmának korrigálása a visszaváltási díj miatt

Egyéb ráfordítások elszámolása a visszaváltási díj szemszögéből

Kiegészítő melléklet bővülése

A változások többségénél eldönthető (a mérleg és eredménykimutatás struktúra változásnál is), hogy 2023-tól szeretnék-e alkalmazni, azonban 2024-től kötelező az alkalmazásuk.

A változtatások elvégzése lehet manuálisan, de lehet szoftveren keresztül is.

Partnerünk a netinas.hu Kft

 

A számviteli politikával kapcsolatos szabályokat a 2000. évi C törvény 14.§-ában találják meg.

“A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A számviteli politika keretében el kell készíteni:

a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;

b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;

d) a pénzkezelési szabályzatot.

Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat elkészítése alól mentesül az egyszerűsített beszámolót készítő gazdálkodó, az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, továbbá a következő bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő gazdálkodó.

Amennyiben az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az ötszázmillió forintot meghaladja, az ezt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások 51. § szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettsége alól a vállalkozó a későbbiek során – a feltételek ismételt teljesülése esetén – sem mentesül.

A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

Az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát, az elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.”

Kivonat 2000. évi C törvény 14.§-ból

 

A netinas.hu (konyveloseged.hu) program alkalmazásában a számviteli politika módosítást az alábbiak szerint érdemes lekérni.

Amennyiben új szabályzatot készít előzmény nélkül, akkor az adott dátumhoz kapcsolódó aktuális szabályok töltődnek be.

Ha már van egy létrehozott dokumentum, akkor az alábbi lépéseket kell végrehajtani:

 

  1. A számviteli törvény módosításai miatti számviteli politika változások” nyomtatványt kell lekérni 2024-re vonatkozóan, abban szerepelnek a 2023 évközi változások is.

Válassza a 2024-es évet, és a „nem”-et, ha csak 2024-től szeretné alkalmazni az érintett változásokat, „igen” válasz esetén 2023-ban kezdődő üzleti évre is alkalmazza a 2024-től használadó módosításokat. Fontos, hogy az ürlap elején a kelt dátum 2024.03.30-a előtti dátum legyen, és a hatálybalépés 2024.01.01.

A szabályzat adatainak mentése gomb megnyomása után nyomtathatja a változásokat.

Amennyiben csak egy részét szeretné hatályosítani a változásoknak 2023-ra, akkor a „Teljes szerkesztése” gombra kattintva a szöveg törzs bármely részét át tudja írni.

    

    2. Számviteli politika általános előírások

Válassza ki a módosítandó, időben legközelebbi dokumentumot, és jobb oldalt az okkersárga változtatások ikonra kattintson.

Bal oldalt középen találja a „Módosítás létrehozása ebből” ikont, ezt választva indíthatja el a módosítást. Írja be a szabályzat módosításának dátumát (20240330-a előtti dátum). Írja át a hatályba lépés dátumát (2024.01.01).

Itt nem kell módosítani semmit, szabályzat adatait mentse, és ezt követően a „Módosítás nyomtatása” és a „Teljes nyomtatás” gommal tudja a megfelelő módon az előállított dokumentumot lementeni, nyomtatni.

Az értékhatárok változása lett átvezetve a szabályzatban.

 

   3. Mérleghez kapcsolódó választások

Válassza ki a módosítandó, időben legközelebbi dokumentumot, és jobb oldalt az okkersárga változtatások ikonra kattintson.

Bal oldalt középen találja a „Módosítás létrehozása ebből” ikont, ezt választva indíthatja el a módosítást. Írja be a szabályzat módosításának dátumát (20240330-a előtti dátum). Írja át a hatályba lépés dátumát (2024.01.01).

Az űrlap elején válassza ki a beszámoló típusát egyezően a Számviteli politika általános előírások módosítása-ban megadott típussal.

Gördítsen az űrlap aljára, és ott válassza ki, hogy a globális minimadóval kapcsolatos módosítások közül mikor hogyan szeretné a hatályba lépést.

Alapértelmezett, javaslat „nem”- első a sorban.

A „Módosítás nyomtatása” és a „Teljes nyomtatás” gommal tudja a megfelelő módon az előállított dokumentumot lementeni, nyomtatni.

 

    4. Kiegészítő melléklet felépítése és kapcsolódó számviteli politikai döntések

Válassza ki a módosítandó, időben legközelebbi dokumentumot, és jobb oldalt az okkersárga változtatások ikonra kattintson.

Bal oldalt középen találja a „Módosítás létrehozása ebből” ikont, ezt választva indíthatja el a módosítást. Írja be a szabályzat módosításának dátumát (20240330-a előtti dátum). Írja át a hatályba lépés dátumát (2024.01.01).

Gördítsen az űrlap aljára, és ott válassza ki, hogy a globális minimadóval kapcsolatos módosítások közül mikor hogyan szeretné a hatályba lépést.

Az űrlap végén talál 2 kérdést 2024-hez kapcsolódóan:

2024 - Alkalmazza a halasztott adókötelezettség és a halasztott adókövetelés kimutatását?

2024 - Passzív időbeli elhatárolás fogalmánál alkalmazott építményi jogra vonatkozó előírásokat mikortól alkalmazza?

A „Módosítás nyomtatása” és a „Teljes nyomtatás” gommal tudja a megfelelő módon az előállított dokumentumot lementeni, nyomtatni.

 

     5. Vállalati számlarend

Először az Ön által alkalmazott számlatükröt a könyvelő programján 2024-re vonatkozóan bővítse ki a halasztott adókülönbözetekkel A 19-es számlacsoportban, a 44-es számlacsoportban, és a 89-es számlacsoportban.

Válassza ki a módosítandó, időben legközelebbi dokumentumot, és jobb oldalt az okkersárga változtatások ikonra kattintson.

Bal oldalt középen találja a „Módosítás létrehozása ebből” ikont, ezt választva indíthatja el a módosítást. Írja be a szabályzat módosításának dátumát (20240330-a előtti dátum). Írja át a hatályba lépés dátumát (2024.01.01).

A számlatükör részbe másolja be az Ön által alkalmazott számlatükröt a fenti módosítások bevezetését követően.

A „szabályzat adatainak mentése” gombot megnyomva menti a változásokat.

A „Módosítás nyomtatása” és a „Teljes nyomtatás” gommal tudja a megfelelő módon az előállított dokumentumot lementeni, nyomtatni.

A módosításnál a dátumból érzékelve a program az új szabályoknak megfelelő vállalati számlarendet fog előállítani.

 

Partnerünk a Sirona Oktatási Központ Kft